Custom Search

พิมพ์พับเหล็ก Press Brake Toolingเมืองแก้ววิศวกรรม มีเครื่องจักรที่พร้อม และพนักงานที่มีความชำนาญงานในงานไส งานทำแม่พิมพ์พับโลหะ พับฉาก พับโค้ง หรือพับรูปร่างต่างๆตามแบบ พิมพ์พับสั้นเพื่อพับชิ้นงานขนาดเล็ก พิมพ์พับยาว6เมตรสำหรับงานไซส์มาตรฐาน และรับไสล้าง ซ่อมแม่พิมพ์พับเหล็กที่ใช้งานจนสึกแล้วให้มีองศาที่เหมือนใหม่สามารถนำกลับไปพับงานได้เหมือนแม่พิมพ์ที่ทำใหม่ เมืองแก้ววิศวกรรมมีความชำนาญงานมามากกว่า40ปี ทำงานพิมพ์พับมายาวนานตั้งแต่รุ่นพ่อ จนมาถึงรุ่นลูก และยังคงจะสืบทอดความชำนาญนี้ต่อๆไป จากรุ่นสู่รุ่น
สำหรับข้อดีของการไสแม่พิมพ์จากเราคือ เมื่อนำแม่พิมพ์พับเหล็กไปใช้งานจนสึก หรือเหลี่ยม มุม องศา ของตัวแม่พิมพ์พับเหล็ก เสียรูปไป เราสามารถนำมา ไสล้างใหม่ ก็จะสามารถนำกลับไปใช้ได้ตามปรกติ โดยไม่ต้องเสียวัตถุดิบเหล็กในการทำใหม่แต่อย่างใด แต่เมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ที่นำเข้าจากเมืองนอก เมื่อใช้งานจนสึกแล้วจะไม่สามารถนำมา ไสล้างใหม่ได้ ต้องเปลี่ยน แม่พิมพ์พับเหล็กตัวใหม่เท่านั้น